Svečani program

Project Description

U svečani program spadaju materijali koji se koriste za izradu odjeće za „svečane prilike“ u koje spadaju, razne vrste čipki, svila, taftova, viskoza i drugih materijala.